Ontstaansgeschiedenis Langbroek

Tot het jaar 1122 bestond het Langbroekerweteringgebied alleen uit water en moerasbossen. Bij hoge waterstanden vormde het een onderdeel van de Rijn. Aan het langgerekte moerasgebied (broek) is de naam van het dorp Langbroek ontleend.

Langbroekerwetering

Door de afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122 ontstond nieuwe cultuurgrond. Om deze geschikt te maken voor gebruik - minder nat - werd de 15 kilometer lange Langbroekerwetering gegraven. Met loodrecht hierop om de 110 meter een afwateringssloot. Door deze maatregelen kon het waterpeil in het gebied beter worden geregeld. De kastelen Walenburg en Weerdesteyn liggen op een grondstrook (slag) tussen twee afwateringssloten. De slagenverkaveling leidde tot een afwisselend landschap van weiden en bossen; een coulisselandschap.

Nederlangbroek

Langs de Langbroekerwetering werden boerderijen en een kerk gebouwd, van daaruit ontwikkelde zich het dorp Nederlangbroek. In 1812 ontstond gemeente Langbroek uit de gerechten Overlangbroek, Nederlangbroek, Sterkenburg en Hardenbroek. Zes jaar later maakten Sterkenburg en Hardenbroek zich weer los. Sinds 1996 zijn de gemeenten Langbroek en Cothen samengevoegd met Wijk bij Duurstede.